Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Juridisk Leksikon

Juridisk Leksikon

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

A

action
Sagsanlæg, hvor en part sagsøger en anden.
actionable
Når de nødvendige betingelser og omstændigheder for et sagsanlæg, er til stede.
actus reus (lat.)
Selve den forkerte/ulovlige handling. Se mens rea.
ad hoc
Til et bestemt formål.
ad hoc (lat.)
Kun til dette formål; særlig.
ad hominem (lat.)
Mod mennesket; at gå "eter manden, i stedet for bolden".
ad litem (lat.)
For the purpose of the legal action only.
ad notam
Til efterretning.
ad seriatim (lat.)
En efter anden.
ad valorem (lat.)
Baseret på værdi.
additional assessment
Efterbeskatning.
addressee
Adressat.
adeem
At "tilbagekalde" en gave fra et testamente, ved at destruere, sælge eller bortgive genstanden til en anden.
ademption
Se adeem.
adequate remedy
Penge eller ydelse tilkendt af retten.
adfærdskodeks
Kodeks der angiver hvad der normalt er god skik på et område.
ADHD
Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. En psykisk lidelse, som minder meget om DAMP, og indebærer rastløshed og impulsivitet. Nogle undersøgelser har vist en sammenhæng mellem ADHD og udviklingen af anti-social personlighedsforstyrrelse…
adhesion, contract of
Kontrakt tilvejebragt uden forhandling.
adjourn
Suspendere eller hæve et møde el. retsmøde.
adjusted basis
Den oprindelig pris af et aktiv, justeret i forhold til skader, nedvurdering og andre begivenheder, som kan have påvirket aktivets værdi.