Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Juridisk Leksikon

Juridisk Leksikon

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

A

accessory
Medskyldig; En biperson der medvirker til kriminalitet ved f.eks. at køre flugtbilen, skaffe våben, hjælpe med planlægningen, skjule gerningsmanden osv. Se accomplice.
accomplice
Medgerningsmand; medskyldig, der som regel (modsat 'accessory') deltager direkte i den kriminelle handling. Se accessory.
accord and satisfaction
Aftale at acceptere mindre end oprindeligt aftalt, hvorved den oprindelige forpligtelse erstattes af den nye.
accountability
Ansvarlighed.
accountancy
Bogholderi.
accounting year
Regnskabsår.
accounts payable
Regninger der skyldes.
accretion
Forøgelse; tilvækst.
accruals basis accounting
Periodisering (modsat cash basis accounting).
accrue
Tilfalde; løbe på (f.eks. rente)
accused
Anklagede.
acknowledge
Anerkende.
aconto
Se a conto.
acquiescence
Passivitetsvirkning.
acquis communautaire
Betegnelse for hele EU-lovgivningen.
acquit
Frifinde.
acquittal
Frifindelse.
act
Lov, der er blevet til igennem en demokratisk proces.
acte clair
Sagen er klar. Inden for EU-retlige præjudicielle søgsmål, når der ingen tvivl foreligger (f.eks. i CILFIT-sagen).
acte éclairé
Sagen er belyst. Inden for EU-retlige præjudicielle søgsmål, når et spørgsmål allerede er belyst.