Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'W'

Termer startende med 'W'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

W

wages
Løn. Også "salary
Wagner Act
Amerikansk lov fra 1935, der bl.a. anerkender ansattes ret til at tilhøre en fagforening, forbyder diverse foranstaltninger rettet mod fagforeninger, og oprettede National Labor Relations Board. Senere ændret i 'Taft-Hartley Act' i 1947.
waive
Opgive; frafalde; give afkald på (en rettighed). Se waiver.
waiver
Frafaldelse el. opgivelse. Se waive.
warehouse
Lager.
warning
Advarsel.
warranty
Garanti (for et produkts præstation); Forpligtelse til at reparere eller erstatte en defekt vare. Mange salgsgenstande sælges med garanti om reparation eller erstatning, hvis varen svigter indenfor garantiperioden.
waste
Misbrug, ødelæggelse eller permanent ændring af en andens ejendom. Skadevolder er blot i besiddelse af ejendommen, og ejer den ikke.
weapons of mass destruction
Masseødelæggelsesvåben.
welfare
Velfærd.
widow
Enke.
widower
Enkemand.
widowers pension
Enkepension.
wilfully
Med vilje; overlagt.
will
Testamente; vilje.
wiretapping
Aflytning af telefonsamtaler.
withdraw
Tilbagekalde el. tilbagetrækk; tilbagetagelse.
withhold
Tilbageholde.
without prejudice
Uden præjudice; uden at forringe vedkommendes retsstilling. En advokat kan f.eks. sende et brev "without prejudice" hvis det indeholder indrømmelser som senere viser sig uhensigtsmæssige.
witness
Vidne.