Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'V'

Termer startende med 'V'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

V

vag og elastisk bestemmelse
Inden for forvaltningsretten, en bestemmelse af mellempræcision, der indebærer et bundet skøn eller retsanvendelse med skønsmæssige elementer. Som eksempel kan nævnes brugen af ord som "større", "væsentlige", "rimelige", "bymæssig bebyggelse", samt…
vagrant
Hjemløs person; løsgænger; omstrejfer.
valgfrihed
Ret til at vælge.
valgkongedømme
Betegnelse for et kongedømme, hvor kongemagten ikke arves, men kongen derimod vælges/udpeges.
valid
Gyldig; holdbar; retsgyldig.
validitet
I forskning: At man måle/vejer/beskriver det man angiver at måle/veje/beskrive. Validitet er en af grundbetingelserne for videnskabelig gyldighed, og kan deles op i ekstern og intern validitet. Den eksterne validitet omhandler resultaternes…
validity
Gyldighed.
value added tax (VAT)
Moms/meromsætningsafgift.
value date
valør
vanhjemmel
Når en person ikke har (ejendoms)retten til at disponere over en genstand. Kaldes også en adkomstmangel.
varemærke
Eneret til et særligt forretningskendetegn, produktnavn el. lign.
varige mén
Medicinsk invaliditet.
vederlag
Pengebeløb; betaling.
vehicle
Transportmiddel, som transporterer mennesker. Cykler kan være omfattede.
vej
Defineres i færdselslovens § 2, nr. 26, som vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat.
vejkryds
Defineres i færdselslovens § 2, nr. 27, som vejkryds, vejforgrening og vejudmunding.
vejledningspligt, forvaltningsretlig
En forvaltningsmyndighed har pligt til at give korrekt og fyldestgørende vejledning til borgerne, jf. forvaltningslovens § 7.
vendor
Sælger; Sælgende part.
venue
Jurisdiktion hvor en retsforhandling foregår; værneting; sted.
verba fortius accipiuntur contra proferentem (lat.)
Koncipistreglen; Ved tvivl om en aftales indhold, fortolkes den imod affatteren.