Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'T'

Termer startende med 'T'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

T

tabsbegrænsningspligt
Pligt til at begrænse sit tab. Hvis ikke skadelidte opfylder sin tabsbegrænsningspligt kan en eventuel erstatning eller forsikring nedsættes eller bortfalde.
Taft-Harley Act
Se Wagner Act.
talionsprincippet
Det gamle testamentes princip om "øje for øje, tand for tand".
tally
Optælle.
tamper
Pille ved; rette; forfalske.
tamperretter
Retshistorisk: Ægteskabsdomstolene (protestantiske).
tangible
1. Konkret interesse (der kan værdisættes) 2. Håndgribelig; rørlig (f.eks. gods el. aktiv)
tara
Varens vægt, fradraget vægten af emballagen.
tavshedspligt
En pligt til ikke at ytre sig om visse informationer, som man har fået kendskab til gennem sit arbejde. Tavshedspligt kan være foreskrevet ved lov, f.eks. forvaltningsloven, offentlighedsloven, social serviceloven mv. og overtrædelse kan straffes…
tax at source / tax deducted at source
Kildeskat.
tax free
Skattefri.
tax return
Selvangivelse.
taxation
Beskatning.
teaching assistant professor
studieadjunkt
teaching assistant
undervisningsassistent
teaching associate professor
studielektor
teaching-oriented associate professor
undervisningslektor
tegningstidspunkt
I forsikringsretten, det tidspunkt hvor forsikringsaftalen anses for tegnet, dvs. fra forsikringsbegæring er underskrevet ogafsendt eller afleveret.
teleologisk fortolkning
Formålsfortolkning.
Tema: Engelske domstole
I Danmark er der tre instanser der alle behandler både borgerlige- samt straffesager. I England er borgerlige sager og straffesager adskilte i separate instanser.