Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'S'

Termer startende med 'S'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

S

Salamancaskolen
Retshistorisk: Efter Salamancaskolen var det ikke tilladt at erobre Amerika.
saldokvittering
Kvittering hvori det erklæres, at pågældende betaling sker til betaling for alt hvad der skyldes.
sale
1. Selve købet. 2. Salg.
sale by auction
Køb på auktion.
sale of goods
Køb af løsøre.
sale of specific goods
Halvgenerisk køb.
samdrikkeri
Når flere personer drikker spiritus sammen.
samfundspagten
Ideen om at folket overdrager magt til en magthaver (se desuden herskerpagt).
samlevende
Personer der bor sammen uden at være gift.
sammenstødslæren
Inden for strafferetten, læren om hvad der sker, når der isoleret set kan ifaldes ansvar for overtrædelse af to eller flere bestemmelser.
sample
Prøve; vareprøve.
samtidighedsgrundsætningen
Princippet om samtidig udveksling af ydelser.
samvirkende årsager
Når flere årsager i samme årsagsrække alle samvirker om skaden/resultatet. Se desuden konkurrende skadesårsager.
sanction
1. Sanktion; straf. 2. Acceptere; ratificere.
sanctuary
Fredhelligt sted; tilflugtssted; asyl. I middelalderen kunne en kriminel søge tilflugt i en kirke eller et kloster for at undgå straf, men mistede derved statsborgerskab, hustru og ejendom, og måtte hurtigt forlade landet. Afskaffet i England i…
sandemænd
Retshistorisk: Personer der medvirkede ved visse sager. Der var otte sandemænd i hvert herred, og afgørelse blev truffet ved flertal.
sandsynlighedsforsæt
Inden for strafferetten, når der foreligger mere end 50 % sandsynlighed for at en bestemt følge vil indtræde el. bestemte momenters eksistens må anses for sikker.
sandsynlighedsovervægt
Bevisretligt princip om at mere skal tale for end imod en bestemt konklusion.
Savigny, Friedrich Carl von
Vigtig tysk jurist og romerretsforsker, der bl.a. skrev om romerretten i 1815 og tilhørte den såkaldte "historiske skole".
scab
Skruebrækker.