Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'R'

Termer startende med 'R'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

R

rammelov
En lov, som angiver generelle, retningsgivende principper (modsat specifikke bestemmelser) og forudsættes udfyldt ved administrative bestemmelser. Der er altså tale om en generel lov der danner ramme for videre lovgivning inden for et område. Som…
ransnævninger
Retshistorisk: Nævninge der blev valgt for ét år ad gangen, og deltog ved sager om ran, tyveri osv.
ransom
Løsepenge.
rape
Voldtægt.
rate
Sats.
rate of interest
Rentesats.
ratepension
En ydelse der betales løbende. Se også: Ivan Sørensen: "Forsikringsret", 4. udgave (2005)
ratifikation
Godkendelse.
ratify
Ratificere; acceptere.
ratio decidendi (lat.)
Den specifikke og relevante begrundelse for en retlig afgørelse. Direkte oversat, er betydningen: "årsag til beslutningen". 'Ratio decidendi' kaldes også 'holding' (US). Modsat: 'obiter dictum'.
rationalisering
Fornuftstro.
rationel naturret
Herskende samfundsfilosofi fra 1600 - 1800, der betragtes som grundlagt af Hugo Grotius. Retning inden for naturretten, hvor fornuften og ikke religionen er i centrum.
re integra-reglen
Sjældent anvendt regel I aftalelovens § 39 om ophævelse I særlige tilfælde.
real earnings
Realløn.
real estate
Fast ejendom.
real estate tax
Ejendomsskat.
real property
Fast ejendom.
realkreditlån
Lån mod pant i fast ejendom, givet af et realkreditinstitut.
realydelse
Den solgte ydelse.
reasonable doubt
Rimelig tvivl, dvs. usikkerhed omkring tiltaltes skyld. Se desuden beyond a reasonable doubt.