Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'Q'

Termer startende med 'Q'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

Q

qualified worker
Faglært.
qualifying period
Karenstid.
quantum (lat.)
Mængde eller omfang.
quantum meruit (lat.)
Så meget som er fortjent.
quasi-judicial
Beslutninger der tages af administrative nævn/domstole eller regeringsrepræsentanter for hvem naturretten gælder.
quid pro quo (lat.)
Noget for noget.
quo warranto (lat.)
Retligt skridt der tages for at hindre (el. stoppe) en person eller virksomhed der gør noget som han/den ikke har myndighed til.
quorum
Beslutningsdygtigt antal; Antallet af mennesker der skal være tilstede ved et møde, før det kan afholdes.
quotation
Notering.