Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'O'

Termer startende med 'O'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

O

oath
Ed; under ed.
obiter dictum
Latinsk betegnelse for tekst I et domsreferat, som ikke har direkte betydning for den konkrete sag.
obiter dictum (lat.)
Uden særlig relevans for sagen. Hvis dommeren f.eks. angiver kommentarer el. lign. der ikke har direkte relevans for afgørelsen af sagen, betragtes disse kommentarer som 'obiter dictum' eller 'dicta'. Sådanne kommentarer er ikke juridisk bindende,…
objection
Indsigelse; protest.
objective
1. Mål. 2. Objektiv.
objektiv betingelsesklausul
I forsikringsretten: Klausul der indeholder en negativ angivelse af dækningen. Se også: Ivan Sørensen: "Forsikringsret", 4. udgave (2005)
objektiv fraskrivelsesklausul
I forsikringsretten: Ansvarsfraskrivelsesklausul der kan opdeles i objektklausuler (skader på bestemte genstande eller områder undtages) og årsagsklausuler (årsagsbetingelsen spiller en afgørende rolle). Vær desuden opmærksom på sondring mellem den…
objektivt ansvar
Ansvar uden skyld.
obligatio naturalis
Naturlig forpligtelse. Fordring som ikke kan håndhæves.
obligationsret
Læren om gensidige skyldforhold.
obligee
Fordringshaver. Modtager af et løfte.
obligor
Skyldner.
obscenity
Obskønitet; uanstændighed; modbydelighed. Bruges om publiceringer der er ulovlige grundet der obskøne indhold.
obstructing justice
En handling der søger at hindre retfærdigheden, f.eks. ved at bestikke et vidne eller en nævning, eller lyve overfor politiet.
occupation
Livstilling/beskæftigelse.
OCD
Obsessive-compulsive disorder; tidl. "tvangsneuroser"; tvangstanker. Der er ikke tale om decideret sindssyge, hvorfor OCD kun sjældent ville kunne omfattes af STRFL § 16. Ved OCD ved patienten typisk godt, at tankerne er unormale.
offence
Se offense.
offense
Overtrædelse. Strafbar handling.
offer
Tilbud.
offeree
Tilbudsmodtager.