Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'N'

Termer startende med 'N'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

N

n.n.
Non-negotiable
nation
Nation; et land.
national treatment
Princip om at nationer skal behandle importerede varer som de behandler nationale varer, uden at diskriminere.
national union
Fagforbund.
NATO
North Atlantic Treaty Organization. En forsvarsalliance, som bl.a. Danmark og USA er med I.
natural justice
Sager hvor 'alteram partem' og 'nemo judex in parte sua' finder anvendelse. Naturret.
naturret
Ret som stammer fra et overordnet, universelt værdi- og normsæt.
NCND Agreement
Non Circumvention/Non Disclosure Agreement. Aftale der forhindrer at en mellemmand ikke bliver omgået i en bestemt handelssituation.
ND
Nordisk domssamling.
ndring
Inden for forvaltningsretten, når en myndighed egenhændigt ændrer (tilføjer/retter i) en gyldig afgørelse, således at selve afgørelsen dog fortsat består. Se også tilbagekaldelse
nedrykning
Betegnelsen for at en rettighed (f.eks. pant) rykker ned i prioritetsrækkefølgen.
negativ aftalebinding
Når en erhvervsdrivende søger at binde modparten ved dennes passivitet, f.eks. et tilsagn fra den erhvervsdrivende om at forbrugeren anses for bundet af aftalen, medmindre denne aktivt frabeder sig dette. Negativ aftalebinding er ikke tilladt, jf.…
negativ kontraktsinteresse
negligence
Simpel uagtsomhed. Se desuden gross negligence.
negotiabel fordring
Fordring som man skal have i hænde. Omsætnings-fordringer, f.eks. omsætningsgældsbreve.
negotiabelt gældsbrev
Ihændehavergældsbrev, som defineret I gældsbrevslovens § 11.
negotiate
Forhandle.
negotiorum gestio
Uanmodet forretningsførelse.
negotium claudicans
Haltende (uligevægtigt) retsforhold.
nemo judex in parte sua
Ingen person må dømme sin egen sag.