Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'M'

Termer startende med 'M'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

M

magistrates' court
Laveste instans (UK) svarende til byretten, der behandler mindre alvorlige straffesager, uden medvirken af nævninge. Se crown court.
Magna Carta
Frihedsbrev - underskrevet af den engelske konge i 1215 - der sikrer undersåtterne mod vilkårlighed og indeholder de første regler om det engelske Overhus.
magtens tredeling
Charles de Montesquieus princip om at den udøvende, dømmende og lovgivende magt skal være adskilt. I dansk ret har grundsætningen fundet udtryk i grundlovens § 3.
magtfordrejning
Inden for forvaltnignsretten, betegnelsen for at forvaltningen har inddraget usaglige hensyn eller ulovlige kriterier. Som eksempel på usaglige hensyn kan nævnes hensynet til offentlige finanser, privates interesser eller vinding, medlemskab af…
magtmodellen
Også "konfliktmodellen". Model som beskriver hvad samfundet straffer, ud fra ideen om at de stærke samfundsgrupper gennemtrumfer deres vilje over for andre. Et sådant synspunkt synes at have flere ligheder med den materialistiske verdensopfattelse…
maintenance
1. Underholdsbidrag. 2. Vedligeholdelse.
majestætsrettigheder
Kongelige rettigheder, som bl.a. blev beskrevet af Jean Bodin (1530 - 1596) og Henning Arnisæus (1575 - 1638).
majoritet
Flertal (modsat: minoritet).
malfeasance
At gøre noget ulovligt. Se misfeasance og nonfeasance.
malice
Ondsind; At ønske et andet menneske (eller andre mennesker) ondt. Se malice aforethought.
malice aforethought
At overveje/planlægge at gøre nogen ondt før man gør det. Se mens rea og premeditation.
manager
Forvalter.
mandat
Bemyndigelse.
mandatar
Person som er bemyndiget af en mandant.
mandatory
Præceptiv; ufravigelig; obligatorisk.
Manddrabsforordning
Forordning fra år 1200, der havde til formål at sikre mod hævndrab, samt fastsatte regler om bod.
mandhelg
Retshistorisk: Retten til at være part i et retsforhold.
manio-depressiv
Psykisk lidelse hvor man ofte veksler mellem humørtilstande (navnlig mani og depression). Ved unipolær manio-depressivitet opleves hovedsageligt én af ekstremerne, ved bipolær manio-depressivitet opleves både mani og depression. Oftest kræver…
manisk
Opstemt; høj.
manslaughter
Uagtsomt manddrab. Der skelnes mellem 'voluntary' (med vilje) og 'involuntary' (ikke med vilje).