Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'K'

Termer startende med 'K'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

K

kanonisk ret
Kirkelig ret (som bl.a. blev påvirket af romerretten).
Kant, Immanuel
(1724 - 1804) Tysk filosof der bl.a. mente at straffens formål var gengældelse i overensstemmelse med taljonsprincippet. Han mente at statslig tvang kun var berettiget, hvis borgeren foretog handlinger som var uforenelige med andres frihed. Han…
kapitalerstatning
Ersatning der tilkendes som et engangsbeløb ved sager om personskade.
karakterafviger
Se "psykopat".
karenstid
Undvære-tid. I forsikringsretten er karenstid betegnelsen for en periode, hvor man må undvære forsikring.
Karnov
Samling af kommenterede love, udgivet første gang I 1938.
kausalitet
rsagssammenhæng.
kaution
Når en tredjemand (kautionisten) hæfter for skyldners (hovedmandens) forpligtelser. Ved en simpel kaution skal det påvises at hovedmanden ikke kan betale, før den simple kautionist forpligtes til at indfrie gælden. Ved en selvskyldnerkaution bliver…
KBL
Købeloven
kendelse
Ved domstolene: En begrundet processuel afgørese.
key account manager
Person, der har til opgave at varetage et firmas forhold til kunderne/klienterne, inklusiv opgaver af salgsmæssig karakter, såsom at finde nye kunder og videreudvikle forholdet til eksisterende kunder.
kidnapping
Bortførelse. Se desuden abduction.
kin
Slægtning; beslægtet. Blodsbeslægtet eller gift ind i familien.
KL
1. Kommunernes Landsforening. 2. Forkortelse for konkursloven.
klagevejledningspligt
En forvaltningsmyndighed har pligt til at vejlede om borgerens klagemuligheder, jf. forvaltningslovens § 25 - 26. Bestemmelsen er lex specialis i forhold til samme lovs § 7.
klapfejl
I forsikringsretten: Betegnelsen for en adfærd der skyldes tankeløshed eller distraktion, f.eks. at en person glemmer at se sig ordentligt for før han krydser vejen.
knallert
Færdselslovens § 2, nr. 6, definerer en knallert som et to- eller trehjulet køretøj med en forbrændingsmotor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3 eller med elmotor og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km i timen.…
know-how
Særlig viden.
kodicil
Tillægs- eller ændringsbestemmelse til et testamente.
kodifikation
Samling af ret i et lovværk.