Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'J'

Termer startende med 'J'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

J

J.D.
Juris doctor; "Doctor of Jurisprudence". Den formelle titel der gives til en juridisk universitetsgrad (US). Svarer til "dr.jur" betegnelsen.
jactitation
Usandt praleri, med det formål at fremme ens egen stilling på bekostning af en andens.
JD
Juridisk Diskussionsklub
Jernbyrdsforordningen
Forordning af 1215, efter IV. Laterankoncil, hvorefter Valdemar afskaffede jernbyrd.
jnov.
Se Judgment non obstante veredicto
joinder
Forening af flere retsgrundlag eller parter i et enkelt sagsanlæg. Der skelnes mellem 'compulsory joinder' (visse parter skal deltage) og 'permissive joinder' (visse parter må deltage).
joint and several liability
Solidarisk ansvar; Flere kan sagsøges enten sammen eller enkeltvis, for eksempelvis gæld, erstatning el. lign.
joint custody
Fælles forældremyndighed.
joint tenancy
Sameje. Når to eller flere personer er ligelige ejere af en ejendom. Når en beboer dør, tilfalder hans del de overlevende beboere. Kræver de fire 'unities': unity of interest, unity of title, unity of possession, unity of time.
judge
Dommer.
judgment
Dom; kendelse; bedømmelse; mening.
judgment non obstante veredicto
Afgørelse der ikke stemmer overens med nævningetingets resultat. Dette sker som regel, hvis dommeren skønner, at nævnetingets afgørelse ikke understøttes af loven eller sagens fakta.
judicial review
Appel af en myndigheds afgørelse (dvs. ikke en retlig appel).
jure gestionis (lat.)
En stats handling, som har kommerciel karakter. Se modsat jure imperi.
jure imperi (lat.)
Højhedshandlinger; Handlingder der foretages for at varetage en stats suverænitet. Se jure gestionis.
juridisk metode
Den juridiske metode karakteriseres ved, at alle relevante retlige argumenter klarlægges og afvejes på en faglig korrekt måde, med det formål at finde svaret på et retligt spørgsmål.
juridisk person
Et retssubjekt som ikke samtidig er en fysisk person. F.eks. selskaber og firmaer, foreninger, fonde, kommuner, boer og statslige myndigheder.
jurisdiction
Jurisdiktion; domsmyndighed; retskreds. Rettens myndighed til at dømme i en sag. Er ofte geografisk begrænset.
jurisdiktion
Statens ret til at regulere, dømme og tvangshåndhæve, særligt inden for et bestemt geografisk område.
jurisprudence
Lovkyndighed; retsvidenskab; retsfilosofi; jurisprudens.