Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'I'

Termer startende med 'I'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

I

i.e. (lat)
Forkortelse af id est. Det vil sige; med andre ord.
ibid
Ord der henviser til en tidligere nævnt bog, artikel el. lign.
ibid.
Latin for "samme sted" (f.eks. ved henvisninger til litteratur).
ICBM
Inter-continental ballistic missile; langdistancemissil.
ICC
International Criminal Court, den internationale domstol. ICC kan straffe tre former for forbrydelse: 1) Folkedrab, 2) Forbrydelser mod menneskeheden og 3) Krigsforbrydelser.
ICJ
International Court of Justice
ICTR
Tribunal for folkedrab i Rwanda.
ICTY
Tribunal for internationale forbrydelse i det tidligere Jugoslavien.
id. (lat.)
Forkortelse af idem. Det samme, dvs. samme sted/kilde, som den forrige note henviser til. idem
ideel anpart
Andel af en ejendom som ikke kan afgrænses fysisk, men kun som en procentdel af ejendommen.
identifikation
I forsikringsretten: At den sikrede må tåle, at erstatningen bortfalder eller nedsættes som følge af tredjemands adfærd.
identifikationskrav
Krav om at en genstand kan idenficeres/udpeges.
idiot
Ifølge WHO-klassifikationen er man idiot, hvis man har en intelligenskvotient (IQ) på 6 - 21.
illegal
Ulovlig.
illicit
Ulovlig; Set ned på af samfundet
illikviditet
Manglende evne til at opfylde sine forpligtelser efterhånden som de forfalder. Sml. insolvens.
ILO
International Labour Organization. Den internationale arbejderorganisation.
imbecil
Ifølge WHO-klassifikationen er man imbecil, hvis man har en intelligenskvotient på 36 - 51 (lettere grad) eller 21 - 35 (sværere grad).
immunity
Immunitet.
impanel juror
At vælge som nævning.