Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'H'

Termer startende med 'H'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

H

habeas corpus (lat.)
Princip der kræver at enhver der fængsles eller tilbageholdes skal stilles for en dommer. Retten til en retssag eller tiltalerejsning før fængsling.
habitual offender
Vaneforbryder; En person der på trods af tidligere tiltale og domme, fortsat viser kriminel adfærd.
Hage, Hother
(1816 - 1873) Medlem af den grundlovsgivende rigsforsamling. Hage var betaget af det amerikanske demokrati og talte for indførslen af nævninger, mundtlighed, offentlighed, anklageprincippet mv.
halvgenerisk køb
Køb af en vis mængde af et angivet parti, jf. købelovens § 3, f.eks. et TV ud af et parti TV'er. Der er altså tale om en blanding af species- og genuskøb. Halvgeneriske køb omfattes af reglerne om genuskøb.
handelsbrug
Se kutyme.
handelskøb
Køb hvor både sælger og køber er erhvervsdrivende.
handlingsdelikt
Strafbestemmelse om handlinger (se også undladelsesdelikt).
handlingsklausul
I forsikringsretten: Subjektiv ansvarsfraskrivelsesklausul som indebærer at den sikrede skal foretage en bestemt handling, og gør han ikke dette, kan erstatningen bortfalde eller nedsættes, såfremt undtagelsen kan tilregnes den sikrede som (mindst)…
handlingstid
Når realdebitor skal erlægge sin ydelse. Se desuden forfaldstid og frigørelsestid.
harassment
Chikaneri eller forstyrren.
hard law
Bindende regler.
harmoniseringsmodellen
Også "konfliktløsningsmodellen". Model som beskriver hvad samfundet straffer, ud fra antagelsen om at strafbare handlinger defineres for at skabe harmoni mellem modstridende interesser i samfundet (altså for almenvellets skyld).
HCR-20
En liste over faktorer, som påvirker en persons farlighed. Se desuden PCL-R.
head
1. Chef 2. hoved.
head of state
Statsoverhoved; statsleder.
head teacher
Overlærer.
health risk
Helbredsfare.
hearsay
Rygte el. forlydende; Noget som en person har hørt en anden sige. Som hovedregel kan 'hearsay' ikke anvendes i en retssag. Kaldes desuden for 'second-hand evidence' eller 'rumor'.
heir
Arving ("heiress" hvis kvindelig arving).
hemmeligholdelsesaftale
Aftale om at en person ikke må videregive visse oplysninger eller i øvrigt har en begrænset adgang til at råde over og anvende informationer, f.eks. i et ansættelsesforhold. Også "fortrolighedserklæring". Det forudsættes at der ikke er tale om…