Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'F'

Termer startende med 'F'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

F

faginvaliditet
Invaliditet der rammer faglige forudsætninger, f.eks. hvis en tandlæge mister en hånd.
fair market value
Den hypotetisk mest sandsynlige markedspris.
fair trial
Princip der søger at sikre en retfærdig rettergang.
fair use
Indenfor ophavsret, en ret til 'retfærdig brug' af ophavsretligt beskyttet materiale.
fair use
Ophavsretligt princip i USA, der giver folk ret til at bruge ophavsretligt beskyttede værker, hvis dette sker til bestemte formål som f.eks. kritik, undervisning, nyhedsrapportering eller forskning.
faktum
Kendsgerning; faktiske omstændigheder.
faktura
Regning hvoraf bl.a. fremgår pris. Visse krav stilles til fakturaers udformning.
FAL
Forkortelse for forsikringsaftaleloven. Se også: Ivan Sørensen: "Forsikringsret", 4. udgave (2005)
fallent
Person, som er gået konkurs.
family law
Familieret.
fare
I køberetten: Synonymt med risiko.
farmer
Landmand.
FAS el. Free alongside ship
Leveringsbetingelse, hvorefter leveringsbetingelsen opfyldes ved at levere godset i afskibningshavnen, frit langs skibets side.
fast ejendom
Der findes ingen præcis, lovbestemt definition af fast ejendom i dansk ret, hvorfor begrebet ikke nødvendigvis skal forstås ens i alle love. Fast ejendom forstås ofte som et jordareal, med dertil hørende vækster og bygninger. I udstykningsloven…
fast ejendoms-værneting
En sag kan anlægges i den retskreds, hvor den faste ejendom ligger, jf. RPL § 241.
Fatal Accidents Act
Canadisk pendant til wrongful death.
fault
Skyld.
FCA el. free carrier
Leveringsbetingelse om at sælger betaler samtlige omkostninger, indtil varen er leveret til en fragtfører.
FE
Forsvarets Efterretningstjeneste.
FED
Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling.