Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'D'

Termer startende med 'D'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

D

D.A.
Se district attorney.
dadelværdig
Bebrejdelig.
dagbøde
Bødeform som beregnes og fastsættes på grundlag af den dømstes gennemsnitlige dagsindtægt.
daily benefit
Dagpenge.
damage
Tab.
damages
Erstatning; Økonomisk kompensation. Der findes flere typer, bl.a.: punitive/exemplary, compensatory, consequential, aggravated, pecuniary, non-pecuniary og restitutionary damages.
damages for breach of contract
Erstatning for misligholdelse af kontrakt/kontraktsbrud.
dangerous
Farlig.
Danish Contracts Act, The
Aftaleloven.
Danish Liability Act
Erstatningsansvarsloven.
Danske Lov
Titlen på Christian V's gamle dansk lovbog fra 1683. Lovbogen var inddelt i 6 bøger og skabte en retsenhed i Danmark, som ikke havde eksisteret da kun landkabslovene gjaldt. En del af lovbogens regler er stadig gældende ret (disse kan findes på…
Data Protection Act
Persondataloven.
Datatilsynet
Datatilsynet påser overholdelsen af bestemmelser om personoplysninger. Sager om persondataloven omfattes af denne klagemulighed. Datatilsynets reaktionsmuligheder er: Bindende afgørelse eller ikke-bindende udtalelse, strafansvar og erstatning (med…
datio in solutum (lat.)
Kreditor accepterer en anden ydelse end den aftalte.
datoselskab
Aktie- eller anpartsselskab der er opkaldt efter tidspunktet for dets stiftelse (eller omlægning).
de bonis non (lat.)
Kort for "bonis non administratis". Brugt indenfor sager om fast ejendom, og omhandler den situation hvor en ejendomm er forladt (eller delvist opgivet) af dens administrator.
de facto (lat.)
Faktisk; som faktum; reelt.
de facto (lat.)
Ud fra kendsgerningen; faktisk. Se også de jure.
de fire friheder
Samlende betegnelse for de EU-retlige principper om 1) fri personbevægelighed, 2) fri varebevægelighed, 3) fri tjenesteydelsebevægelighed og 4) fri kapitalbevægelighed.
de jure (lat.)
Af loven. Juridisk; havende en ret (eller eksistens) efter loven. Modsat: de facto.