Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'C'

Termer startende med 'C'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

C

cand.jur
Juridisk kandidat. Betegnelsen for en jurist, som har gennemført jurastudiet.
candidate of law
cand.jur.
canon law
Kanonisk ret, dvs. kirkeret.
capable
I stand til; duelig; dygtig; egnet.
capital
1. Formue. 2. Hovedstad. 3. Stort bogstav.
capital asset
Formuegenstand.
capital gain
Kapitalgevinst.
capital punishment
Dødsstraf. Se death penalty.
carriage
Fragt; transport; befordring.
carrier
Fragtmand.
cartel
Kartel.
case
Sag; beviser; tilfælde.
case law
Præcedens; Retspraksis.; Ret baseret på tidligere retsafgørelser. Se stare decisis.
case-in-chief
Hoveddelen af en parts sag, inkl. beviser, argumenter m.m.; Alle de beviser som en part i en retssag fremlægger for retten. Inkluderer 'direct examination', 'cross examination', 'redirect' og 'cross'.
cash
Kontanter.
casus mixtus cum culpa (lat.)
Obligationsretligt princip hvorefter der kan ifaldes ansvar for en hændelig skade, der er følge af en retsstridig (forsætlig) handling. Princippet anvendes alene i spørgsmål om ansvar over for tredjemand.
cause of action
Retsgrundlag; Påtaleret.
caveat
Advarsel; protest.
caveat (lat.)
Pas på.
caveat emptor
Grundsætning om at køber ikke kan påberåbe sig mangler som han var I ond tro om, ved købets afslutning.