Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'B'

Termer startende med 'B'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

B

BA.jur
Juridisk bachelor. Betegnelsen for en jurist der har gennemført de første 3 år af den juridiske uddannelse.
bad debt
En "død" gæld; gæld der ikke kan inddrages.
bad faith
Ond tro.
bail
Kaution.
bailiff
Foged.
balance
Saldo.
balance of probabilities
Standarden for bevisbyrde indenfor civile sager. Sagsøger må bevise at der er mere en 50 % sandsynlighed for at han skal vinde.
bankruptcy
Konkurs; bankerot; fallit. I England og Wales skelnes der mellem personlig konkurs ('bankruptcy') og selskabskonkurs ('compulsory winding-up' eller 'liquidation')
barrister
Sagfører (hovedsageligt UK og Australien), der kan rådgiver, samt føre sager ved både højere og laver instanser. Der skelnes mellem 'Queen's Counsel' og 'Junior Barrister'. Se desuden solicitor.
basics
Basale principper eller færdigheder.
basis of liability
Ansvarsgrundlag. Se liability.
basislinje
I folkeret/international havret: En linje der trækkes i vandet, fra pynt til pynt. Der er altså tale om en stiliseret kystlinje.
bastard
1. Bastard; barn der er født uden for ægteskabet. 2. Dumt svin.
Beccaria, Cesare
(1738 - 1794) Italiener der skrev værket "Om forbrydelse og straf" (1764), hvori han bl.a. kritiserede dødsstraffen og tortur, samt krævede tidssvarende lovgivning. Ifølge Beccaria består naturtilstanden af vedvarende krig, og en samfundspagt indgås…
bedrageri
En formueforbrydelse hvor man vildleder nogen til at handle anderledes end de ellers ville, og derved fremkalder uberettiget tab for andre, samt vinding for sig sel eller andre.
begunstiget
En af forsikringstageren i policen indsat person, der har umiddelbar ret til forsikringssummen, jf. FAL § 102, stk. 1. Begrebet anvendes kun ved personforsikring. Se desuden sikrede. Se også: Ivan Sørensen: "Forsikringsret", 4. udgave (2005)
bekendtgørelse
Administrativ forskrift som retter sig til og er bindende for borgerne.
belåningsgrad
Betegnelsen for i hvor høj grad en ejendom er belånt. Belåningsgrad angives i procent.
bemyndigelsesbestemmelse
Bestemmelse, som delegerer kompetence.
bemægtigelse
I folkeretten: En måde at erhverve adkomst til territorium. Når adkomst erhverves ensidigt.