Studentum Logo

Home Download 3. Love og retskilder


JURAPLEXUS :: File Repository RSS

3. Love og retskilder RSS

Denne kategori indeholder love, bekendtgørelser, traktattekster, vejledninger, retningslinjer mv. Kategorien er ikke ment som en pendant til Retsinformation, men derimod som et opbevaringssted for f.eks. egne kommenterede love, oversættelser af love osv. Flg. betingelser skal som minimum være opfyldt:

1) Teksten er ikke allerede almindeligt tilgængelig i den pågældende form og/eller sprog (f.eks. på Retsinformation.dk, EURLEX etc.)
2) Teksten - og dens delelementer (f.eks. Karnovnoter) - må ikke være ophavsretligt beskyttet. I modsat fald, skal ophavsmandens specifikke samtykke til offentligørelse, vedlægges.

Filer

Sorter med : ID | Filtitel | Downloads | Uploadet dato | Submitter | Forfatter | Vurdering

Den nye lejelov (2015) - Med ændringer fremhævet

Kort beskrivelse:
Sammenskrevet udgave af lejeloven med de ændringer, som træder i kraft pr. 1. juli 2015 (dvs. ændringer vedr. bl.a. normalistandstættelse, nett...
Uploadet af:
admin
Uploaddato:
02 Apr 2015
Pladskrav:
531.95 Kb
Downloads:
127
Stem:
Stemmer i alt:0
Fil-forfatter:
Advokat Mikko Hollmén Olesen

Den nye lejelov (2015) - Uden fremhævelse af ændringer

Kort beskrivelse:
Sammenskrevet udgave af lejeloven med de ændringer, som træder i kraft pr. 1. juli 2015 (dvs. ændringer vedr. bl.a. normalistandstættelse, ne...
Uploadet af:
admin
Uploaddato:
02 Apr 2015
Pladskrav:
421.71 Kb
Downloads:
26
Stem:
Stemmer i alt:0
Fil-forfatter:
Advokat Mikko Hollmén Olesen
Remository 3.53 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript