Studentum Logo

Home Download 1. Noter og kompendier


JURAPLEXUS :: File Repository RSS

1. Noter og kompendier RSS

Diverse noter, kompendier mv. til juridiske fag.

Der accepteres kun noter som du selv har rettighederne til, eller hvortil ophavsmandens skriftlige samtykke til offentliggørele på Juraplexus vedlægges.

Bemærk at du med fordel kan bruge søgefunktionen til at finde bestemte filer.

Containers Folders/Files

Almene fag - Retsfilosofi, retslære mv.

(0/3)

Diverse

(0/1)

Noter der ikke vedrører bestemte fag, f.eks. noter vedr. generelle fremgangsmåder, læseplaner etc.

EU-ret

(0/15)
Noter mv. til EU-retlige fag.

Familie- og arveret

(0/1)

Forbrugerret

(0/1)

Forfatningsret og forvaltningsret

(0/2)

Formueretlige fag

(0/6)
Noter mv. fra formueretlige fag (herunder erstatningsret, tingsret, aftaleret mv.), obligationsret og ejendomsret.

International ret og folkeret

(0/0)

Juridisk metode og forskning

(0/0)
Noter vedr. juridisk metode, juridisk forskning, informationssøgning etc.

Kriminologi og retspsykologi mv.

(0/2)

Offentligretlige fag - Øvrige

(0/1)

Privatretlige fag - Øvrige

(0/4)

Strafferet

(0/2)
Remository 3.53 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript