Studentum Logo

Home Download


JURAPLEXUS :: File Repository RSS

Her kan du downloade og uploade diverse sager af juridisk relevans. Enhver kan indsende/uploade filer, såfremt man er registreret som bruger. Det er gratis at oprette en bruger på Juraplexus og giver desuden adgang til at deltage i forummet.

Uregistrerede besøgende kan downloade 3 filer om dagen. Registrerede brugere kan downloade lige så mange filer som de vil (det er helt gratis).

Containers Folders/Files

1. Noter og kompendier

(13/38)

Diverse noter, kompendier mv. til juridiske fag.

Der accepteres kun noter som du selv har rettighederne til, eller hvortil ophavsmandens skriftlige samtykke til offentliggørele på Juraplexus vedlægges.

Bemærk at du med fordel kan bruge søgefunktionen til at finde bestemte filer.

2. Skriftlige opgaver

(3/1)
Specialer, bachelorrapporter, synopser o.lign.

3. Love og retskilder

(0/2)

Denne kategori indeholder love, bekendtgørelser, traktattekster, vejledninger, retningslinjer mv. Kategorien er ikke ment som en pendant til Retsinformation, men derimod som et opbevaringssted for f.eks. egne kommenterede love, oversættelser af love osv. Flg. betingelser skal som minimum være opfyldt:

1) Teksten er ikke allerede almindeligt tilgængelig i den pågældende form og/eller sprog (f.eks. på Retsinformation.dk, EURLEX etc.)
2) Teksten - og dens delelementer (f.eks. Karnovnoter) - må ikke være ophavsretligt beskyttet. I modsat fald, skal ophavsmandens specifikke samtykke til offentligørelse, vedlægges.

4. Juridiske formularer og standarddokumenter

(0/1)

Kategori til juridiske dokumenter og formularer, f.eks. aftaler og købsaftaler, ægtepagter, købsaftaler, testamenter, foreningsvedtægter mv.

5. Billeder

(0/0)

Jura- og samfundsrelaterede billeder.

Ikke til festbilleder o.lign. Som udgangspunkt skal du selv have rettighederne til billeder, som du uploader.

6. Software

(0/0)

Gratis programmel af relevans for jurastuderende og juristerne. Naturligvis accepteres kun lovlige kopier af programmer (f.eks. freeware, shareware og open source).

7. Diverse

(0/6)
Filer som ikke passer ind i de andre kategorier.
Remository 3.53 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript