Studentum Logo

Home
JURASTART - Din juridiske startside | Links til jura Udskriv Email

så behøver du kun at lede ét sted.
Vi har samlet de bedste juridiske links til dig - uanset om du er praktiker eller teoretiker, stud.jur, advokat, virksomhedsjurist eller dommer. Overvej at tilføje denne side til dine favoritter, anbefale den til dine venner eller at gøre det til din startside, så du altid har de vigtigste links lige ved hånden. Du kan også benytte det hurtige link http://start.juraplexus.dk.

 


 

 

Hovedmenu

 

Retskilder Retskilder, litteratur mv. Virksomheder Virksomhedsoplysninger
Myndigheder Offentlige myndigheder Personer Personoplysninger
EU EU, international ret mv. Fast ejendom og kort Fast ejendom, kort og satellit
Ordbøger Ordbøger og oversættelse Køretøjer Køretøjer, skibe og luftfartøjer
Beregninger Beregninger Beregninger IT og EDB
Beregninger Juridiske emner Beregninger Diverse

 

Hint

Benyt søgefunktionen i din internetbrowser,
for at finde en bestemt kategori hurtigt.

Gratis (login påkrævet) = Gratis, men login/registrering er påkrævet
Delvist fri = Nogen el. begrænset fri adgang
Login/Betaling = Login og betaling el. abonnement kræves

 

 


[til toppen]

Retskilder

Danske love og bekendtgørelser mv.

 • Retsinformation - Alle danske love, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer mv. Bemærk at asterisk med fordel kan bruges i søgninger som "wild card" (f.eks. "lejelov*").
 • Thomson.dk Login/Betaling
  • Karnov - Danske love mv. med kommentarer.
  • Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (TBB)
  • FED (Forsikrings- og erstatningsretlig domssamling)
  • Tidsskrift for Familie-Arveret
  • Tidsskrift for Kriminalret
  • ErhvervsJura
  • Ugeskrift for Retsvæsen/UfR (danske domme)

Betænkninger, forarbejder, lovforslag

Den Europæiske Union (EU)

 • Se det særskilte afsnit om EU.

Juridiske artikler og tidsskrifter

 • Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) Login/Betaling - Juridisk tidsskrift med domskommentarer, domsresuméer mv.
 • Juristen - DJØF's blad om juridiske emner (artikler fra ca. 2003 kan hentes gratis).

Diverse

 • Juraportal - Omfattende oversigt over kilder af juridisk og samfundsfaglig relevans. Fjernadgang til visse kilder er mulig, for ansatte og studerende ved universiteterne.

 


[til toppen]

Offentlige myndigheder

 

Domstole

 • Domstol.dk - Officiel hovedside for Danmarks domstole.

 

Ministerier

 

Udvalgte klageinstanser mv.

Andre myndigheder

 • Rigsadvokaten - Anklagemyndighedens hjemmeside indeholder bl.a. Rigsadvokatens meddelelser (om bl.a. sanktionsfastsættelse, herunder bødeniveauer for forskellige sagstyper) og andre af statsadvokatens publikationer (f.eks. beretninger) mv.

 


[til toppen]

EU, international ret mv.

 

EU

 

Traktater

 • Lovtidende C

 

Udenlandske retskilder

 


[til toppen]

Virksomhedsoplysninger

 

Danmark og Rigsfællesskabet

 • Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) Delvist fri - Oplysninger om alle danske virksomheder (endvidere kan købes f.eks. selskabsrapporter, årsrapporter/regnskaber, vedtægter mv.)
 • SKAT - Oplysninger om momsregistrering (hvorvidt virksomheder er momsregistrerede).
 • Proff.dk - Virksomhedsoplysninger, bl.a. gratis adgang til de væsentligste regnskabstal
 • Webreg Gratis (login påkrævet) - Online ændring af danske selskaber/selskabsregistreringer mv.
 • Personbogen - Find hæftelser mv., der er tinglyst på juridiske eller fysiske personer, f.eks. løsørepant.
 • Statstidende Delvist fri - Find oplysninger om konkursboer (inkl. navn på kurator), dødsboer, tvangsakkorder, gældssanering, tvangsauktioner, forkyndelser via statstidende mv.
  • Oplysninger om kuratorer kan evt. findes ved at ringe til den pågældende skifteret. Find telefonnummeret via domstol.dk.
 • Rigsfællesskabet:

 

Europa

Nordamerika

 • USA:
  • EDGAR Company Search- Søg i amerikansk register vedr. virksomheder.
 • Canada:
  • SEDAR - Canadisk virksomhedssøgning.

 

 


[til toppen]

Personoplysninger

 

Offentlige registre mv.

 

Telefonbøger o.lign.

 • 118.dk (TDC's nummeroplysning; den mest opdaterede nummeroplysningsservice, og den eneste som har samtlige danske telenumre samlet i én database.)
 • Krak
 • Eniro
 • De Gule Sider

 

Sociale netværkssider

 • Facebook Gratis (login påkrævet) - Socialt netværkssite.
 • LinkedIn Gratis (login påkrævet) - Socialt netværkssite med primær fokus på forretningsforbindelser.

 

Advokater

 


[til toppen]

Fast ejendom, kort og satellit

 

Ejendomsoplysninger og kort

 • Kort- og matrikelstyrelsen - Kort med oplysninger om matrikelnummer, kommune, region mv., samt historiske kort og landkort.
 • OIS.dk (Den Offentlige Informationsserver) - Omfattende oplysninger om ejendomme i Danmark, inkl. BBR-meddelelser mv.
 • Danmarks Miljøportal (kort med oplysninger om bl.a. beskyttelseslinjer, fredning, naturbeskyttelses, lokalplaner, kommuneplaner, grundvand, jordforurening, landbrug, ferskvand mv.)
 • Boligejer.dk - Ejendomsdata, prisstatistik mv.
 • SKAT's Ejendomsvurdering - Den offentlige vurdering for ejendomme i Danmark.
 • PlansystemDK - Lokalplaner mv.
 • Fredninger.dk - Læs om fredninger og find indscannede fredningsakter.

 

Tinglysning mv.

 • Tinglysningsretten - Blanketter, vejledninger, spørgsmål og svar mv. vedr. tinglysning.
  • Landsejerlavskoder - Kræver Microsoft Excel. Ejerlavskoder til brug for digital tinglysning og fuldmagter. Excels indbyggede søgefunktion kan med fordel benyttes, men bemærk at regnearket er opdelt i faneblade efter region.
 • Arkivalier Online - Indscannede tingbøger fra 1927 til 1990'erne.
 • Tinglysning.dk Login/Betaling - Foretag digital tinglysning, søg i tingbogen, find tingbogsattester mv.
 • Det Centrale Tinglysningssystem Login/Betaling - Personbogen og andelsboligbogen.

 

Satellit, kort, luftfoto og StreetView

 • Google Maps- Vejkort/satellitfotos for næsten
 • hele verden. Mulighed for at se billeder fra mange veje via StreetView.
 • Borger.dk(viskort.dk) - Find kommune ud fra adresse mv. Desuden uddannelser, sundhed, politi, religion mv.
 • Kortal.dk (historiske luftfotos fra COWI)

 

Forureningsoplysninger

 


[til toppen]

Køretøjer, skibe og luftfartøjer mv

Køretøjer

 

Skibe

 

Flyvemaskiner

 • Luftfartøjsregistret - Statens Luftfartsvæsens officielle register for fly mv.
 • Uofficielle luftfartøjsregistre:
  • OY-REG - Uofficielt register over dansk indregistrerede fly (inkl. billeder).
  • Pilots.dk OY-register - Søg efter dansk indregistrerede fly.

 


[til toppen]

Ordbøger og oversættelse

Danske ordbøger

 

Engelske ordbøger

 

Maskinoversættelse

 


[til toppen]

Beregninger

Bemærk: De følgende kilder/beregnere benyttes for egen risiko. Vi påtager os ingen garantier af nogen art for de nedenstående oplysninger, beregnere mv.

 

Retssager mv.

Datoer og klokkeslæt

 • Ugekalender - Kalender, der viser ugenumre og ugedage for den måned, brugeren vælger.
 • Dage mellem datoer - Find ud af hvor lang tid der er gået mellem to datoer.
 • Læg dage til dato - Find dato, der er X antal dage fra en bestemt dato.
 • World Clock - Se hvad klokken er forskellige steder i verden.

Beløbsangivelser og talord

 • Talords-beregner (f.eks. bliver "275.000,00" til "to hundrede syvti fem tusinde  00/100")

 

 


[til toppen]

Jura

Hvis du har linkforslag til særlige fagområder, er du velkommen til at kontakte os.

 

 


[til toppen]

Informationsteknologi og EDB

 

Hjemmeside, domæne- og IP-oplysninger

 • Søgning efter ophavsretskrænkelser

 

Hjemmesidearkiver

 • Archive.org (The Wayback Machine) - Arkiv, der samler historiske kopier af hjemmesider .

 

Programmel

 • PDF-programmer
  • PDF Creator - Gratis program til at lave Adobe PDF-filer med.
  • PDF Xchange Viewer - Tilføj kommentarer, sorte bjælker (censur), pile og andre figurer til PDF-filer.
 • Firebug - Plug-in til internetbrowseren Firefox (kræver Mozilla Firefox)

 


[til toppen]

Diverse

 

Biblioteker

 

Offentlige arkiver

 • Daisy / Statens Arkiver (søg i landsarkivet, rigsarkivet mv. og find f.eks. slægtsforskningsmateriale, gamle afgørelser mv.)

 

Universiteter og efteruddannelse

 

Medieovervågning

 • Overskrift.dk - Tjeneste der gør det muligt at søge i danske RSS feeds og oprette søgagenter for disse.
 • InfoMedia - Søgbar database med fuldtekstartikler for bl.a. større danske dagblade.

 

Billedsøgning

 

Blog-søgning

 

Juridiske internetfora

 

Paradigmaer, juridiske blanketter mv.

 • Synopsis.dk Login/Betaling - Blanketter/paradigmaer, med størst vægt på familie- og arveretlige paradigmaer.
 • Magnus.dk Login/Betaling - Diverse blanketter/paradigmaer (SignForm, JurForm, TaxForm, ErhvervsGuiden mv.).

 

Udvalgte klagenævn mv.