Studentum Logo

Home Artikler Nyheder Læs den nye lejelov her
Læs den nye lejelov her Udskriv Email
Skrevet af miol   
Torsdag, 02 April 2015 01:40

I slutningen af marts 2015 vedtog Folketinget omfattende ændringer af lejelovgivningen. På juraplexus.dk kan du læse hele den nye lejelov.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. juli 2015 og indebærer bl.a., at udlejer ikke fremover vil kunne kræve nyistandsættelse af lejemålet ved fraflytning (i stedet kan kræves en såkaldt normalistandsættelse), at ind- og fraflytningssyn bliver obligatoriske (manglende overholdelse heraf medfører bortfald af retten til betaling for istandsættelse), at der i større ejendomme skal udarbejdes 10-årige vedligeholdelsesplaner og at vilkår om trappeleje ikke længere kan aftales.

I forlængelse heraf må der forventes at blive behov for en snarlig revision af typeformularen for beboelseslejemål (A8).

Under "Downloads" (Love og retskilder) kan du gratis downloade en konsolideret/sammenskrevet udgave af den nye lejelov. Der er to tilgængelige udgaver: I den ene udgaver af lovændringerne fremhævet. Den anden udgave er den renskrevne udgave.

 
 

Meddelelser

Har du lyst til at bidrage med indhold til Juraplexus? Har du skrevet en artikel, som kan være interessant for jurister eller jurastuderende? Så kan du tage kontakt til Juraplexus. Vi søger altid indhold til siden og er altid åbne over for idéer til nye artikler. Har du f.eks. deltaget i processpil, været på udvekslingsophold eller vil du beskrive et emne fra en juridisk vinkel? Så skriv til os!