Retssamfundet under pres Udskriv
Skrevet af miol   
Lørdag, 10 Januar 2009 15:59

Formanden for foreningen af beskikkede advokater, Henrik Stagetorn, advarer imod at give politiet stadig kraftigere midler i kampen mod terror. Det skriver TV2 Nyhederne.

"Da terrorpakken blev vedtaget, tillod man politiet at aflytte personer uden hele tiden at indhente nye kendelser i retten på telefonnumre. Nu gælder kendelsen bare. Det gjaldt først kun i terrorsager. Nu skal det gælde i sager om organiseret kriminalitet," siger Henrik Stagetorn.

Advokat Stagetorn fremhæver deusden den europæiske arrestordre, som eksempel på et middel i terrorbekæmpelsen, der nu tillige anvendes til at udlevere danskere til andre lande i sager om økonomisk kriminalitet mv.

Ifølge TV2 opfordrer Henrik Stagetorn til kritisk at granske en række regler, der blev gennemført i terrorbekæmpelsens navn.

Professor Eva Smith finder også retssikkerheden truet: "Nu er man ved at indføre et princip om, at enhver er skyldig, indtil han har bevist, at han er uskyldig. Det er tuneserloven et tydeligt eksempel på...". Men ifølge Eva Smith ses tendensen ikke kun i Danmark. Bl.a. har USA og Sverige også vedtaget foranstaltninger, der udhuler borgernes rettigheder.