Studentum Logo

Home Artikler Nyheder Hvad kan du blive som jurist?
Hvad kan du blive som jurist? Udskriv Email
Skrevet af miol   
Lørdag, 15 November 2008 13:50

Overvejer du at læse jura? Eller er du snart færdiguddannet, og ved du ikke hvad du vil bruge din cand.jur til? Juraplexus samler her en række jobtyper, som den færdige jurist kan beskæftige sig med.

Indledningsvist er det vigtig at pointere, at jurauddannelsen er en meget bred og alsidig uddannelse. Da juraen er allestedsnærværende, kan jurister finde jobs i både traditionelle stillinger (dommer, advokat, sagsbehandler osv.) og i metierer, der ikke normalt betragtes som kerneområder for jurister.

Juraens alsidighed skyldes i høj grad de kontaktflader, som den juridiske emneverden berører. Der findes regler overalt og om alt. Og som jurist har du de grundlæggende forudsætninger der skal til, for at mestre dit valgte interesseområde.

Ifølge DJØF får ca. 50 % af nyuddannede jurister job i staten og 6 % i regioner og kommuner. Cirka 40 % af de nyuddannede jurister bliver ansat i den private sektor. Af de nye privatansatte jurister tegner advokatbranchen sig for 69 procent af de ansatte, ifølge DJØF.

Vælger du f.eks. at læse jura på Københavns Universitet, vil du de første tre år af uddannelsen, skulle fordybe dig i en række obligatoriske, juridiske fag. Du vil lære grundlæggende om formueret (køberet, aftaleret osv.), forfatningsret, forvaltningsret, EU-ret, strafferet osv. På kandidatdelen får du stor frihed til selv at vælge fag, efter egne ønsker og drømme, og der er mange fag at vælge imellem.

Af den følgende liste fremgår et lille udpluk af fag, der kan følges på kandidatdelen af den juridiske uddannelse (Københavns Universitet):

 • Advanced Legal English - Hvis du vil sættes ind i grundlæggende, amerikansk/engelsk, juridisk terminologi
 • Praktisk aftaleret - Hvis du gerne vil vide mere om indgåelsen og opfyldelsen af aftaler mv.
 • Arbejdsret - For dig der synes at forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager mv. er super-spændende
 • Bioret og bioetik - For dig der interesserer dig for mennesker, dyr, planter og jura
 • EU-ret - Hvis Den Europæiske Union er det hotteste du ved
 • Skilsmisseret - Hvis du vil være ekspert på separations- og skilsmisseområdet
 • Folkeretten og international politik - Hvis du interesserer dig for verden omkring dig
 • The Law of Armed Conflicts - For dig der vil vide hvilke regler der gælder i krig
 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret - Hvis du er optaget af menneskets rettigheder
 • Konkurrence- og markedsføringsret - For dig der vil vide noget om kartelaftaler, regler om markedsføring mv.
 • Forsikringsret - Hvis du vil vide mere om hvornår man som skadelidt kan få udbetalt erstatning eller hvornår man som forsikringsselskab kan undgå at udbetale erstatning
 • Immaterialret - Hvis du har en passion for patenter, dagdrømmer om design, eller vil omklamre ophavsretten
 • IT-ret - Hvis computere og det dér' er noget for dig
 • Konfliktmægling - Hvis du vil lære folk at tale sammen
 • Kriminologi - Hvis du vil være ekspert i baggrunden for og årsagerne til kriminalitet
 • Medieret - Hvis du vil vide hvem du kan klandre for de kulørte historier i pressen
 • Retspsykologi - For dig der synes at psykologi er spændende
 • Selskabsret - Hvis du vil være "hot shot corporate lawyer"
 • Skatteret - For dig der vil slippe lidt billigere, hjælpe andre med det eller måske opkræve på vegne af staten

I det følgende oplistes nogle stillingsbetegnelser, der ofte eller altid har jurister "bag dem".

Dommer
Er retfærdighed din lidenskab? Så kan du overveje at blive dommer. Kun jurister kan blive dommere. Men regn ikke med at blivev Højesteretsdommer lige med det samme! Dommere sidder i byretterne, landsretterne og Højesteret.

Advokat
Som advokat får du mulighed for at repræsentere folk, der mener de har ret. Kun jurister kan blive advokater, så det er ikke nok at være HA.jur eller lignende. Advokatprofessionen giver dig mulighed for at beskæftige dig med en bred vifte af juridiske emner, afhængig af dit valgte speciale. Bliver du forsvarer, får du mulighed for at forsvare de uskyldige (og de skyldige). Du kan også holde dig til civile sager, og hjælpe folk med at få rettens ord for, at de har ret.

Offentligt ansat
Rigtig mange jurister bliver ansat i det offentlige. Her varetager de en lang række forvaltningsretlige opgaver. Der sidder jurister i forskellige sekretariater, ministerier, råd og nævn, i kommunerne og i statslige myndigheder.

Firmajurist
Som jurist i et firma eller en koncern, kan du komme til at arbejde med mange forskellige ting. Du kan f.eks. komme til at formulere kontrakter, rådgive om markedsførings- og skatteregler, rådgive om fusioner mv.

Militærjuridisk rådgiver
Hvis du vil assistere de væbnede styrker med rådgivning om bl.a. krigens ret, kunne du overveje en karriere som jurist for militæret.

 
 

Meddelelser

Har du lyst til at bidrage med indhold til Juraplexus? Har du skrevet en artikel, som kan være interessant for jurister eller jurastuderende? Så kan du tage kontakt til Juraplexus. Vi søger altid indhold til siden og er altid åbne over for idéer til nye artikler. Har du f.eks. deltaget i processpil, været på udvekslingsophold eller vil du beskrive et emne fra en juridisk vinkel? Så skriv til os!